O Crkvi

Reformirana kršćanska kalvinska Crkva u Hrvatskoj je zajednica vjernika koja nasljeduje evanđeoski nauk Gospodina Isusa Krista.

Po svojim je teološkim odlikama trinitarna (vjera u jednoga Boga u tri božanske osobe) i teocentrična (usmjerenja na slavljenje Boga). Izvorište je nauka Sveto pismo – Riječ Božja, pojašnjeno kroz opća vjeroispovijedanja Crkve te nauk koji je izražen u konfesijama crkava reformacije.

Reformirana Crkva pripada krugu Crkva reformacije te organizirano djeluje na području Republike Hrvatske od 16. st.

Reformacija u Hrvatskoj

O pogledu i pregledu reformacije na području današnje Hrvatske možete saznati u knjizi Reformacija u Hrvatskoj (ISBN 978-953-59035-1-2 CIP 000952193).

Danas

Reformirana kršćanska kalvinska Crkva u Hrvatskoj danas ima oko 2000 krštenih duša. Po etničkoj strukturi prevladavaju Mađari uz Hrvate, Čehe, i ostale. Crkva je dijelom više međunarodnih organizacija i time je pokazala izvorni reformacijski slijed.

Punopravna je članica, s pravom glasa, sljedećih udruženja: krovne organizacije Svjetske zajednice Reformiranih Crkava, Vijeća Reformiranih Crkava Europe, Generalnog konventa, Zajednice Protestantskih Crkava Europe, Konferencije europskih Crkava.