Reformatorski duh

Gospodin Isus Krist prenio je, u Govoru na gori (Matej 5 – 7), mnoge pouke sa snažnim duhovnim i društvenim poticajima.

Zanimljiv je dio u kojemu Isus poučava i pokazuje reformatorski način djelovanja: »Ne pomišljajte da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.« (Mt 5, 17.) Glagol ukinuti, koji se rabi u ovomu prijevodu, u izvorniku je gl. grč. kataluō, hrv. uništiti, razoriti. Dakle, Isus poučava o razlici između razarajućega zloduha i naprednoga duha.

Razarajući je zloduh djelatan od trenutka kad je Lucifer izbačen s Neba te zaveo i poveo jednu trećinu anđela koji su postali zlodusi. Na Zemlji se je utvrdio u zavođenju i razaranju, a čovjeka, još od Edenskog vrta, vodi u pobunu protiv Boga. Tijekom cijele povijesti, a tako je i danas pojedinci su nastojali druge koristiti za svoje ciljeve. Na našemu području to je zorno vidljivo u zloduhu koji je organizirao progone Hrvatskih građana, poganizaciju društva te otimačinu materijalnih dobarā kroz dugi niz desetljeća. Danas se taj zloduh održava kroz materijalistički pristup životu, korupciju, klijentizam, zlouporabu zakona, nasilje, promicanje kulta smrti te razaranje pojedinca, obitelji i društva. Kao odgovor i rješenje za grijehe društvene stvarnosti potrebno je: dubinsko društveno preispitivanje, pokajanje, odbacivanje grijeha, duhovno pročišćenje te promjena ponašanja i djelovanja!

Današnjem je društvu potreban reformatorski duh, a o njemu – na primjeru Kristove pouke – treba istaknuti sljedeće. Isus je Reformator u punom smislu te riječi. Gospodin nije došao razoriti i uništiti nego ispuniti i poboljšati. Isus od onoga što je bilo prije ostavlja ono što je dobro, te mijenja i poboljšava ono što je loše. Reformatori ne ruše i uništavaju jer misle da imaju mesijanske ideje. Oni obnavljaju, poboljšavaju postojeće, te potiču društveni i duhovni napredak. Napredna društva baštine reformatorska načela života i djelovanja, a to bi trebao biti i naš put.

Što možemo učiniti ne bi li postojeća društvena stvarnost bila poboljšana? Evo jednog primjera. Dok se hoda ulicama Glavnog grada ne može se oteti dojmu neurednih i dotrajalih pročelja. Više sliče na napuštene spavaonice nego Glavni grad Europske države. Gradski predstavnici uvjeravaju u postojanje plana za uređenje zapuštenih pročelja, i pokretanje borbe protiv delikvenata koji svojim škrabotinama i besmislicama nagrđuju grad. Dok čekamo početak ispunjena obećanja svi bi trebali pomoći da grad u kojemu živimo bude čist, čuvan i očuvan!

Pojedinac, bez obzira na položaj ili materijalne mogućnosti, može biti nositelj promjene, a za to je potreban ispravan stav, razmišljanje i djelovanje. Ono je sažeto u reformatorskim načelima: vjere u Boga, molitve i Biblije, poštenja u radu, poštovanja Zakona, zaštite privatnoga vlasništva, promicanja znanja i napretka te istinskoga domoljublja!

Autor: Branimir Bučanović