Reformirani nauk

Na ovoj stranici (u PDF-u) možete preuzeti katekizam, konfesije, i dokumente na hrvatskom jeziku,

a koji su iz reformatorskoga nauka.

Katekizam Reformirane Crkve

Katekizam možete preuzeti pritiskom na poveznicu.

Vjeroispovijedanje Reformirane Crkve

Vjeroispovijedanje možete preuzeti pritiskom na poveznicu.

Accra konfesija reformiranih Crkva

Accra konfesija upozorava na štetnost materijalističkog pristupa životu.