Bejegyzések tőle Gamos Igor

„Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen” (Példabeszédek 18, 10)

Nagy örömben részesült Isten várdaróci református népe az Ő 2018-ik esztendejében. A toronysüveg hű mása, amely 61 évvel ezelőtt sajnálatos, ám emberáldozatot nem kívánó módon egy vasárnapi istentisztelet után elrepült a viharban, 2018. november 28-án több nehézség ellenére, mégis Isten kegyelméből felkerülhetett régi helyére. 1957. június 23-án a szélvihar heves lökéseinek már nem tudott ellenállni […]

Kőből röviden – Szekszárdi vendégeink

Nagy öröm volt számunkra, amikor nagytiszteletű dr. Kaszó Gyula lelkipásztor és kedves felesége, Kaszóné Kovács Karola lelkésznő családjukkal és a szekszárdi református gyülekezet tagjaival 2017. április 30-án megtiszteltek bennünket látogatásukkal. Kedves vendégeink megtekintették egyházi épületeinket, miközben rövid beszámolóval ismertettem gyülekezetünk történetét. Mivel a 2017. évben a Reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük, a hercegszőlősi templomhoz is ellátogattunk. […]

A református Arany János

Arany János a reformáció háromszázadik évfordulójának évében született, emellett az egyik legkiemelkedőbb református költőnkként tartjuk számon. De mitől tekinthető Arany János munkássága reformátusnak? Erre a kérdésre keresték a választ a Református Pedagógiai Intézet „A református Arany János” című konferenciáján. Arany János mezővárosi puritán családban született, az otthoni istentiszteletek és a családi kegyesség a mindennapjai részei […]

Püspökbeiktatás a horvátországi Harasztiban

Január 19. óta Szenn Péter haraszti lelkipásztor személyében új püspöke van a horvátországi magyar reformátusságnak. Lélekemelő, valóban a lelket gazdagító ünnepség tanúi, illetve résztvevői lehettünk igen sokan, ugyanis zsúfolásig megtelt a haraszti templom az ünnepi alkalomra. A szó szoros értelmében sokan végigállták az ünnepi alkalmat, mert nem jutott nekik ülőhely. A helyi Gyülekezet idős gondnoka […]