Megkezdődött a reformáció egész éves ünneplése Debrecenben

A protestáns világ 2017-ben ünnepli a reformáció kezdetének 500 éves jubileumát, a Kárpát-medence reformátussága emellett saját hitvalló közössége megalakulásának 450. évfordulóját is. 

14 órától ünnepi istentiszteletet tartottak a debreceni Nagytemplomban, hivatalosan ezzel vette kezdetét a Magyar Református Egyház jubileumi éve.

Az istentiszteleten, melyen Bogárdi Szabó István püspök hirdette az igét, a Kárpát-medencei református egyházak vezetői mellett a világszerte élő református partnerközösségek képviselői is részt vettek és szolgáltak.

Bogárdi Szabó István igehirdetésében úgy fogalmazott: a hívő emberek számára Krisztus az egyetlen út, ezt az utat mutatta és mutatja meg a reformáció.

„A reformáció nem egyéb, mint hozzáformálódás Krisztushoz. Egyénileg ez az egész életük átalakulásának kezdete. Az egyház életében pedig az, amit Krisztus így mond többször is: Térj meg! Fordulj meg!” – hallhattuk Bogárdi Szabó Istvánt. (Forrás: Dehir.hu)