Kőből röviden – Szekszárdi vendégeink

Nagy öröm volt számunkra, amikor nagytiszteletű dr. Kaszó Gyula lelkipásztor és kedves felesége, Kaszóné Kovács Karola lelkésznő családjukkal és a szekszárdi református gyülekezet tagjaival 2017. április 30-án megtiszteltek bennünket látogatásukkal. Kedves vendégeink megtekintették egyházi épületeinket, miközben rövid beszámolóval ismertettem gyülekezetünk történetét.

Mivel a 2017. évben a Reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük, a hercegszőlősi templomhoz is ellátogattunk. Tudnivaló, hogy közös reformátoraink, Sztárai Mihály és Szegedi Kis István, a Hercegszőlősi Kánonok szerzője, ezen a vidéken is munkálkodtak. Ez alkalommal dr. Kaszó Gyula a templom udvarában egy rövid előadást tartott a kánonokról, majd felolvasta belőle az első és az utolsó 4 cikkelyt.

Utunkat Várdaróc felé folytattuk, ahol a gyülekezet szeretettel várt bennünket. A templomban a vendéglelkipásztor hirdette az Igét az Ap.Csel. 5, 12-16. alapján, majd ezt követően főtiszteletű Csáti Szabó Lajos püspök úr köszöntötte a vendégeket. Istentisztelet után a kői gyülekezet a várdaróci étteremben vendégelte meg szekszárdi testvéreinket.

Az utolsó előtti állomás a laskói templomlátogatás volt, melynek során püspök urunk rövid történelmi beszámolót tartott a laskói egyház történetéről.

Késő délután Eszék városa felé vettük utunkat, ahol a mielőbbi viszontlátás reményében búcsúztunk el.

Új ablakok a kői templomon

Ki is emlékszik arra, hogy mikor is voltak a kői templom épületén beépítve a régi ablakok? Már pár évvel ezelőtt arról tárgyalgattunk, hogy most már időszerű lenne kicserélni a félig vagy már teljesen elkorhadt ablakokat. Csakis Istennek legyen hála azért, hogy a 2017-es esztendőben ez sikerült. Így most 5 új ablak védi és díszíti a kői templomot. Csakis Istenben bízva és reménykedve lehet nézni a jövőbe, tudva azt, hogy Ő mindig megsegíti a rászorulókat, csak igaz hittel kell kérni.

                                                                                                                                                                                                                                            Árpási József

         lelkipásztor